X
Loading........
acum un an
Economie /

Element constitutiv al formulei contabile

Anonim
Elementele constitutive ale formulei contabile sunt:

Conturile: sunt obiectele de bilanț pe care se inregistrează tranzacțiile contabile. Fiecare cont poate fi atribuit unui element al bilanțului sau contului de profit și pierdere.
Debitul: reprezintă suma datorată sau achitată de către o entitate. Debitul se adaugă la soldul unui cont activ sau se scade din soldul unui cont pasiv.
Creditul: reprezintă suma primită sau datorată de către o entitate. Creditul se adaugă la soldul unui cont pasiv sau se scade din soldul unui cont activ.
Principiile contabilității: sunt regulile și standardele care guvernează înregistrarea și prezentarea informațiilor financiare. Principiile contabilității includ principiul continuității, principiul costului, principiul partidelor duble și altele.
Acestea sunt elementele esențiale care contribuie la formarea formulei contabile și la înțelegerea relațiilor dintre conturi și tranzacții financiare.