X
Loading........
Limba Romana-Literatura / Acum 5 ani

Ce propozitii pot forma cu:de-o faptura,ca doi brazi intr-o tulpina,ca doi ochi intr-o lumina.

Anonim
ion si mihai sunt de-o faptura draga cei doi de acolo sunt ca doi brazi intr-o tulpina maria e ca doi ochi intr0o lumina
Anonim
am gasit o faptura in padure
Anonim
o propozitie ca doi brazi intr-o tulpina
Anonim
ei au o inima romana.
cei doi frati sunt ca doi brazi intr-o tulpinca.
cele doua surori sunt ca doi ochi intr-o lumina.
Anonim
propoziti ca doi brazi ntro tulpina
Anonim
Propozitii cu expresia ca doi ochi între o lumina
Anonim
propoziiti cu de-o faptura
Anonim
propoziti cu cuvintu lumina
Anonim
O faptura abjecta isi arunca fatul abia nascut intr-o latrina.
Cei doi de acolo sunt ca doi brazi intr-o tulpina.
Maria e ca doi ochi intr-o lumina.
Anonim
ca doi brazi intro tulpina propoziti
Anonim
propoziti de-o faptura
Anonim
Romanii sunt ca doi brazi într-o tulpina
Anonim
Eu cu fratele meu suntem ca doi brazi intr-o tulpina
Anonim
Eu cu fratele meu suntem ca doi brazi intr-o tulpina.
Anonim
Ba mai multe propoziti cu de-o faptura
Anonim
propozitii cu ligioana